//Chłodnictwo
Chłodnictwo 2017-02-28T10:31:12+00:00
Loading...

Chłodnictwo

Chłodnictwo

Chłodnictwo to system wykorzystujący odwracalność przemian termodynamicznych gazów. Podczas wrzenia czynnika pobierane jest ciepło z otoczenia, wówczas mamy do czynienia z chłodzeniem, natomiast przy skraplaniu towarzyszy oddawanie ciepła do otoczenia, wówczas mamy do czynienie z ogrzewaniem. Przemianę skraplającą uzyskujemy poprzez sprężenia gazu wykonując pracę.
Parowanie – wrzenie uzyskujemy poprzez rozprężenie skroplonego gazu. Mamy tu do czynienie z obiegiem gazowym zamkniętym.

W chłodnictwie wykorzystujemy dwa sposoby odbioru energii w chłodnicach. Chłodnice z bezpośrednim odparowaniem, tzw. bezpośrednia wymiana ciepła pomiędzy gazem wrzącym, a medium schładzanym oraz obiegi z czynnikiem pośrednim, gdzie pomiędzy wrzącym gazem a medium schładzanym mamy dodatkowy czynnik pośredni w przekazywaniu energii.

Systemy chłodnicze wykorzystujemy do wielu zadań. Stosujemy systemy niskotemperaturowe dla uzyskiwania niskich temperatur w chłodniach i średniotemperaturowe dla zasilania klimatyzacji. Obecnie masowo stosuje się odwrócenie obiegu chłodniczego dla celów grzewczych.

Systemy chłodzenia mają następujące zastosowania. Stosujemy je do zasilania chłodni nisko i średnio temperaturowych, dla klimatyzacji, dla systemów produkcyjno – technologicznych oraz dla systemów grzewczych tzw. pomp ciepła.