//Wentylacja
Wentylacja 2017-02-28T10:26:43+00:00
Loading...

Wentylacja

Wentylacja

Wentylacja to proces wymiany powietrza w przestrzeni wentylowanej. Jest to system nawiewno-wyciągowy zapewniający w pomieszczeniu wymianę zużytego powietrza na świeże. Wielkość wymiany zależny od przeznaczenia pomieszczenia wentylowanego. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji: grawitacyjną i mechaniczną – wymuszoną wentylatorowo.

Wentylacja grawitacyjna to odprowadzanie zużytego powietrza drogą kominową. Przepływ powietrza wymusza ciąg kominowy. Nawiew powietrza z zewnątrz uzyskujemy poprzez wszystkie nieszczelności w oknach, drzwiach, ścianach zwany infiltracją. Skuteczność wentylacji grawitacyjnej jest zależna od dwóch czynników, wielkości ciągu kominowego oraz infiltracji. Ta forma wentylacji nie posiada żadnej obróbki powietrza w postaci oczyszczania ani temperaturowego ani filtracyjnego. Ten rodzaj wentylacji stosowany jest głównie w budynkach mieszkalnych.

Wentylacja wymuszona – mechaniczna to odprowadzanie zużytego powietrza poprzez system wentylatorowo- wyciągowy oraz nawiew zewnętrznego powietrza poprzez system wentylatorowo-nawiewny. Wentylacja mechaniczna pozwala kontrolować ilość wymienianego powietrza, jego obróbkę temperaturową oraz oczyszczanie poprzez filtrację. Wentylacja mechaniczna ma zastosowanie wszędzie, począwszy od budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej po duże pomieszczenia przemysłowe.